توضیحات بیمار:

انجام ۳ واحد ایمپلنت در ناحیه عقبی فک بیمار

ایمپلنت دندان های عقبی

درخواست مشاوره رایگان ایمپلنت

از وبسایت ما راضی بودید؟

ارسال دیدگاه