توضیحات بیمار:

به دلیل تحلیل استخوان شدید در ناحیه قدام ۴ دندان را از دست دادند

۲ واحد ایمپلنت کار کردیم و  ۶ واحد پروتز

درخواست مشاوره رایگان ایمپلنت

از وبسایت ما راضی بودید؟

ارسال دیدگاه