ایمپلنت فک بالا در ناحیه خط لبخند

ایمپلنت فک بالا در ناحیه خط لبخند

خانم جوانی که برای زیبایی بیشتر از روکش برای دندان های جلو استفاده کرده بودند ، بر اثر درمان نادرست یا بهداشت ضعیف  روکش های بیریج شان دچار لقی شده بود. هنگامی که روکش ها درآمد دندان ها فاسد شده بودند، و قابل نگهداری نبود. به دلیل اینکه لثه ها دچار عفونت شده بود، ابتدا درمان عفونت و سپس کشیدن دندان ها و جایگذاری ایمپلنت انجام گرفت. بیمار عزیز دچار تحلیل استخوان فک نیز شده بودند که توانستیم با پروتز مشکل پیش آمده را جبران کنیم.

درخواست مشاوره رایگان ایمپلنت

از وبسایت ما راضی بودید؟

ارسال دیدگاه