ایمپلنت دندانهای از دست رفته با عصب کشی غیراصولی

بیمار عزیزمان ۲ واحد از دندان های خط لبخندشان را بر اثر عصب کشی غیراصولی از دست داده بودند. به دلیل اهمیت بالای زیبایی خط لبخند برای این بیمار عزیز درمان ایمپلنت را انتخاب کردند. ۲ واحد ایمپلنت دریافت کردند و سایر دندان ها روکش لمینیت شدند.

۲ واحد ایمپلنت در خط لبخند

درخواست مشاوره رایگان ایمپلنت

از وبسایت ما راضی بودید؟

ارسال دیدگاه