توضیحات بیمار:

انجام ۲ واحد ایمپلنت در ناحیه عقبی فک بیمار

درخواست مشاوره رایگان ایمپلنت

از وبسایت ما راضی بودید؟

ارسال دیدگاه