بازسازی فک بالا با ایمپلنت

ایمپلنت دندان‌های دچار پوسیدگی بر‌اثر روکش دندان

ایمپلنت فک بالا برای جوان ۴۰ ساله ای که دندان های جلویی‌شان به دلیل استفاده از روکش دچار پوسیدگی شدید شده بوده و قابل نگهداری نبود. دندان ها کشیده شد و با کمک ۱۰ واحد ایمپلنت توانستیم فک بالا و نیمی از فک پایین را برایشان بازسازی کنیم .

نتیجه‌ی کار شگفت انگیز بود! همانطور که در تصویر می‌بینید تغییرات صورت زیباجوی عزیزمان باور‌ناپذیر است!

درخواست مشاوره رایگان ایمپلنت

از وبسایت ما راضی بودید؟

ارسال دیدگاه