توضیحات بیمار:

انجام ۱ واحد ایمپلنت در ناحیه جلوی فک بیمار

ایمپلنت ۱ دندان جلویی

درخواست مشاوره رایگان ایمپلنت

از وبسایت ما راضی بودید؟

ارسال دیدگاه