توضیحات بیمار:

انجام ۲ واحد ایمپلنت در ناحیه جلویی فک بیمار

۲ واحد ایمپلنت در ناحیه خط خنده

درخواست مشاوره رایگان ایمپلنت

از وبسایت ما راضی بودید؟

ارسال دیدگاه