آیا میتوان چند سال پس از کشیدن دندان ایمپلنت انجام داد؟

2022-08-25T12:41:33+04:30, |

بهتر است ایمپلنت دندان در فاصله زمانی کمتری پس از کشیدن دندان انجام گیرد تا اینکه... اما در صورتیکه بیمار سالها بی دندانی را تجربه کرده و به تازگی تصمیم به ایمپلنت دندان گرفته...

 0
Go to Top