لیفت سینوس چیست؟

2022-05-29T10:14:58+04:30|

یک جراحی در ناحیه فک بالا که با هدف افزایش ارتفاع استخوانی فک بالا انجام میگیرد. عمل جراحی سینوس لیفت زمانی انجام میگیرد که سینوس ها به فک نزدیک شده باشند که سینوس ها به فک نزدیک شده باشند... 

 0
Go to Top