گاهی برای انجام ایمپلنت دندان نیاز هست که قطر استخوان فک بالایی افزایش یابد. برای این منظور میبایست از طریق لیفت سینوس پیوند استخوان فک بالا انجام شود.

سوالات خود را از دکتر حسینیان بپرسید …