با توجه به اینکه بیشتر فشار فک بر دندان های عقبی (خلفی) میباشد، نیاز است تا از ایمپلنتی استفاده کرد که استحکام و ماندگاری بالایی برخوردار باشد. ایمپلنت های خوب بسیاری وجود دارد که برای این منظور پیشنهاد میگردد. از جمله ایمپلنت دندان سوئیسی اشترومن، ایمپلنت آمریکایی زیمر و …

در لینک زیر برند های برتر ایمپلنت های دندانی را بشناسید:

«بهترین برند ایمپلنت دندان»