یک جراحی در ناحیه فک بالا که با هدف افزایش ارتفاع استخوانی فک بالا انجام میگیرد. عمل جراحی سینوس لیفت زمانی انجام میگیرد که سینوس ها به فک نزدیک شده باشند که سینوس ها به فک نزدیک شده باشند  و در واقع ارتفاع استخوان کم شده باشد.

سوالات خود را از دکتر حسینیان بپرسید …