با توجه به متغییر بودن قیمت ایمپلنت دندان و وابستگی آن به قیمت ارز،‌ تمام هزینه ها در صفحه « هزینه های ایمپلنت دندان » دائما بروزرسانی میگردد.