بسته به شرایط بیمار و درمانی که قرار هست جراح انجام دهد، زمانش متغیر است ولی به طور متوسط تقریبا ۲ ساعت به طول می انجامد.

سوالات خود را از دکتر حسینیان بپرسید …