سینوس لیفت هم مانند جراحی ایمپلنت دندان ممکن است، درد و حتی خونریزی خفیفی داشته باشد اما با استفاده از مسکن های تجویز شده درد و ناراحتی خاصی احساس خواهید کرد.

سوالات خود را از دکتر حسینیان بپرسید …