باید تا ۷۲ ساعت بعد از جراحی سینوس لیفت هنگام خواب سر را کمی بالاتر از بدن نگه دارید. بهتر است از ۲ بالشت استفاده کنید تا از ایجاد فشار در ناحیه سینوس و در نهایت ایجاد تورم در این ناحیه جلوگیری کنید و در نهایت دوره نقاهت هم کاهش میابد.

سوالات خود را از دکتر حسینیان بپرسید …