با معاینه پزشک و با کمک تصاویر رادیوگرافی امکان تشخیص وجود دارد. در صورت نبود جوانه دندان در فک توصیه میگردد از ایمپلنت دندان برای جایگزین کردن دندان استفاده کنید.