بهتر است حداقل ۲۰-۱۵ روز بعد از سینوس لیفت ورزش های سنگینی که باعث ایجاد فشاز در ناحیه دهان و بینی میشود را انجام ندهید.

سوالات خود را از دکتر حسینیان بپرسید …