برند های ایمپلنت کره ای به لحاظ هزینه مناسب و البته کیفیت خوب مورد استقبال مردم قرار گرفته است. در میان برند های ایمپلنت کره ای، برند اوستم، مگاژن و دایو برند های خوب و قابل قبولی هستند.