بیماری هایی که به نوعی خونرسانی را با مشکل مواجه کنند برای ایمپلنت فول موس یک تهدید محسوب میشود. از جمله:

  • دیابت کنترل نشده
  • فشار خون بالا
  • بیماری پوکی استخوان
    ….