بله، امکان پرداخت هزینه ایمپلنت در چند ماه وجود دارد.

سوالات خود را از دکتر حسینیان بپرسید …