خیر،‌هزینه ایمپلنت فوری با ایمپلنت معمولی فرقی ندارد و فقط هزینه کشیدن دندان به آن افزوده میشود.