در صورت تحلیل استخوان میتوان با استفاده از پیوند استخوان و یا با کمک پودر استخوان و یا حتی لیفت سینوس در فک بالا، قسمتی که تحلیل رفته را بازسازی کرد و ایمپلنت دندان انجام داد.