این مساله کاملا در افراد مختلف متفاوت است. برخی افراد از روز بعد از جراحی به زندگی معمولی خود باز میگردند و در برخی دیگر نیاز است تا نهایتا دو روز استراحت کنند. ولی بهبودی کامل ایمپلنت فول موس نیازمند ۴-۶ ماه زمان است.