این مساله به شرایط بدنی بیمار بستگی دارد، ولی معمولا این عوارض بعد از ۳ روز تقریبا از بین خواهد رفت.