انجام جراحی ایمپلنت فول موس نیازمند توان بدنی کافی برای یک جراحی دندانی مختصر نظیر جراحی کشیدن دندان است. نکته ی بعدی که باید به آن توجه داشت این است که بیمار باید تراکم استخوانی کافی در ناحیه فک داشته باشد وگرنه باید پیوند استخوان انجام دهد.