روش های مختلفی برای جایگزین دندان های عقبی میتوان استفاده کرد، که بنا به شرایط بیمار انتخاب میگردد

  • کاشت ایمپلنت
  • روش بریج
  • استفاده از دندان‌های مصنوعی
  • نوع بریج رزینی
بهترین راه برای جایگزین کردن دندان های از دست رفته عقبی چیست

بهترین راه برای جایگزین کردن دندان های از دست رفته عقبی چیست