بله شما در مرکز ایمپلنت دکتر حسینیان این امکان را دارید که هزینه را به صورت اقساطی پرداخت کنید.