روش ایمپلنت فول موس برای بیمارانی که تمام دندان های یک فک یا هر دو فک خود را از دست داده مناسب است. و برای افرادی که از نظر ظاهر و عملکرد به کیفیت دندان ها توجه دارند. البته باید بیمارانی به سراغ این روش بروند که بهداشت دهانی خود را به صورت کامل رعایت میکنند.

برای بیمارانی که تمام دندان های حداقل یک فک‌شان را از دست داده اند.

سوالات خود را از دکتر حسینیان بپرسید …