بله ، البته نیاز هست تا ابتدا جراح فک شما را معاینه کند که در صورت سلامت لثه و نبود عفونت میتوان بلافاصله پس از کشیدن دندان ایمپلنت فوری و در یک جلسه انجام داد .