بله در مرکز تخصصی ایمپلنت دکتر حسینیان میتوانید هزینه ایمپلنت را به صورت اقساط پرداخت کنید.