در صورتی که ایمپلنت دندان در فک بالا انجام داده باشید، کمی خونریزی از بینی یا همان خون دماغ طبیعی میباشد.