در صورتی که بعد از انجام ایمپلنت دندان دچار تب خفیفی شوید. اما در صورت شدت گرفتن و یا طولانی شدن، میتواند نشانه ی عفونت باشد و بهتر است به جراح مراجعه کنید.