پاسخ دکتر حسینیان :

خیر از نظر دوام و استحکام مشابه ایمپلنت معمولی میباشد . البته باید به نکات زیر توجه داشت:

  • برند انتخاب شده
  • رعایت اصول بهداشتی
  • فالو آپ (مراجعه هر ۶ ماه یکبار به پزشک)