بله در روزهای ابتدایی سیگار کشیدن ممنوع است ولی پس از آن ممنوعیت وجود ندارد فقط پیشنهاد میگردد برای حفظ سلامت ایمپلنت ها دخانیات استعمال نکنید.