ایمپلنت ایرانی در مقایسه با سایر ایمپلنت های خارجی زیبایی ظاهری کمتری دارد و تا حدودی مصنوعی بودن آن به چشم می آید، این نوع ایمپلنت برای اشخاصی که نسبت به زیبایی ظاهری خود و دندان هایشان وسواس زیاد نشان میدهند، مناسب نمی باشد.

به صورت کلی بر اساس نظر پزشکان، استفاده از انواع ایمپلنت ایرانی تنها در زمانی به اشخاص توصیه می شود که قادر به پرداخت هزینه مربوط به ایمپلنت های خارجی و با کیفیت تر نیستند.

اما اگر اشخاص از عهده پرداخت هزینه مورد نیاز بر آیند، استفاده از ایمپلنت های باکیفیت تر نظیر ایمپلنت های آمریکایی و سوئیسی برای آنها توصیه می شود زیرا در این صورت می توانند مدت زمان بسیار زیادی حتی تا پایان عمر از دندان های ایمپلنت شده خود استفاده کنند و نیازی به جراحی مجدد دندان ها نخواهند داشت.

مشاوره رایگان ایمپلنت